Grondverzet voor bedrijven, particulieren en overheid.

Om een indruk te krijgen van onze werkzaamheden en diensten treft u hier een opsomming aan:

  • Langdurige projecten op het gebied van grondwerken voor het aanleggen van wegen (Parkstad Buitenring) en infrastructurele grondwerken.

  • Gasleidingen en rioleringen vernieuwen voor woonwijken en industrieterreinen.

  • Uitgraven en aanleggen van opritten en parkeerterreinen voor particulieren of bedrijven.